Gobbi 100

"Színész nem élhet lelkesedés nélkül. Hogy lelkesedik az az ő erénye..."

Read

Gobbi Hilda mint színiakadémista by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

Gobbi Hilda (Budapest, 1913 - Budapest, 1988)

„Játszott ezüstös hajú dámákat, penészes szempillájú házsártosokat, loncsos toprongyrémeket, boszorkákat, idős hölgyeket, ütődött vagy ravasz mosónőket, bölcs és jó munkásasszonyokat, lumpensatrafákat, mese-vasorrú bábákat és vérszívó kapitalistánékat; játszott arisztokrata nagymamákat és proletár nagyanyókat, ezüstkanáltolvaj reszketeg szeniliseket és örökfürge agyonnyűhetetleneket, agg delnőket és roskatag töpörödötteket, félelmetes spinéket és nevetséges szipirtyókat, méltóságos rémdémonokat és alkoholtól kiégett csőlakókat. Volt vén és még vénebb..." (Molnár Gál Péter)

Gobbi Hilda szülei ismeretlenekkel az 1910-es években by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

Gyerekkor

Gobbi Hilda 1913. június 6-án született Budapesten. Apja Gobbi Ede Alajos bankhivatalnok, az I. világháború alatt huszártiszt, anyja Schneckenburger Margit gazdag bécsi kárpitkereskedő lánya. Apai nagyapja, Gobbi Alajos zeneszerző, karmester és hegedűtanár, a Nemzeti Zenede igazgatója. Gimnáziumi tanulmányait követően a putnoki Gazdasági Felső Leánynevelő Intézetbe járt, ahol rendszeresen szerepelt az iskolai színi előadásokban. Majd egy éven át a Pázmány Péter Tudományegyetem Botanikus Kertjének gyakornoka volt. Miután a bohém apa elmulatta a család vagyonát, a szülők elváltak, és Gobbi Hilda édesanyjával és anyai nagyanyjával nagy szegénységben élt.

Középen Schneckenburger Margit, jobb szélen Gobbi Ede Alajos

Gobbi Hilda édesanyjával by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

„A mi világunk úri muri volt. A hitelezők tömege senkit nem zavart, igaz, nem is tudott róluk senki, csak apám. Folyt a pezsgő, gerbeaud-mignonokkal részegen célozgatták hajnalban a Duna-part gesztenyefáit. Éjfélig én is ott téblábolhattam közöttük rózsaszín krepdesin ruhámban, fekete lakkcipőmben és azt hittem ez így szép és jó.”

Gobbi Hilda tizennégy éves kora körül by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

Elemi iskolai csoportkép by Ismeretlen fényképész and 1920 körülHungarian Theatre Museum and Institute

Varrásórán a putnoki leánynevelő intézetben (1929) by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

A Nemzeti Színház Archívumának tulajdona

Gobbi Hilda a putnoki iskolai színielőadás szereplőjeként. (1929) by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

A Nemzeti Színház Archívumának tulajdona

Andai Ernő - Bálint Lajos: Baskircsev Mária / Nemzeti Színház (1935-01-18) by Wellesz EllaHungarian Theatre Museum and Institute

Színművészeti Akadémia

Gobbi 1932-ben felvételizett a Színművészeti Akadémiára, melynek ösztöndíjas hallgatója lett. Növendéktársai között volt Básti Lajos, Gellért Endre, Fónay Márta, Szörényi Éva, Móricz Lili, Perczel Zita, Szeleczky Zita. Már akadémistaként rendszeresen játszott kisebb szerepeket a Nemzeti Színházban (Boszorkány – Madách Imre: Az ember tragédiája; Második nővér – Hauptmann: Károly császár rabja; Cigányasszony – Zilahy Lajos: Süt a nap). 

Gabriele D' Annunzio: Őszi alkony álma / Akadémiai vizsga (1935) by Solty KatóHungarian Theatre Museum and Institute

"Hirtelen ötlettel eldöntöttem színésznő leszek. Fogalmam nem volt, hogy kell elindulni. Bementem a Nemzeti Színház irodájába, és közöltem szándékomat. A titkár elmosolyodott, s azt mondta: - Ide majd később, kislány. Előbb jelentkezzen a Színművészeti Akadémiára."

(Gobbi Hilda: Közben...Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982. 35. oldal)

A képen Gobbi Hilda akadémista társaival: Zajzon Gabriella, Szeleczky Zita, Lukács Margit, Szilassy Ibolya

Jean Racine: Phaedra / Színművészeti Akadémia (1934-12-19) by Wellesz EllaHungarian Theatre Museum and Institute

"Phaedra drámai szerepét a sok reménységre jogosító Gobbi Helén alakította. A fiatal művésznőn érezni, hogy már nemsokára elhagyja az iskolás kereteket. Egyénisége nagyobb színpadok felé sodorja..."

(Idézi: Gobbi Hilda: Közben..., 38. oldal)

Vizsgaelőadás Básti Lajossal

Tüdős Klára: Gyöngykaláris / Nemzeti Színház (1935-06-12) by Wellesz EllaHungarian Theatre Museum and Institute

Az Első cigány asszony szerepében mint akadémiai növendék

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde / Nemzeti Színház (1941-09-05) by Magyar Film IrodaHungarian Theatre Museum and Institute

A Nemzeti Színház társulatának fiatal színésznője (1935-1945)

Gobbi Hilda 1935-től a Nemzeti Színház rendes tagja. 1938-ban, a Margitszigeti Színpadon alakította először Mirígy szerepét Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjében. A szerep végigkísérte pályafutását: 1941-ben, 1946-ban és 1952-ben színpadon, 1976-ban a televízióban is eljátszotta. 1941-ben a Nemzeti Színház társulata munkáját Farkas–Ratkó-díjjal jutalmazta. Fontosabb szerepei az illegalitásba vonulásig: Camilla (Szigligeti Ede: Liliomfi); Dajka (Shakespeare: Rómeó és Júlia); Aase anyó (Ibsen: Peer Gynt); Ferenc, reichstadti herceg  (Rostand: Sasfiók); Céline Mouret Mamouret, 106 éves (Sarment: A 106. születésnap).

Szigligeti Ede: Liliomfi / Nemzeti Színház (1938-06-02) by Wellesz EllaHungarian Theatre Museum and Institute

„…már kezdetben karakterszínésznőnek indultam, s sosem éreztem magam túlságosan szépnek… Voltaképpen szerencse, hogy vénasszonyt játszottam, legalább nem fáj az idő múlása, mert mindjárt öreg voltam…”

(Gách Marianne: „Amikor már már a Holdban jár az ember – felesleges a konflisról írni”. Film Színház Muzsika, 1962. 10. oldal)

Camilla szerepében

Pedro Calderón de la Barca: A nagy világszínház / Nemzeti Színház (1938-05-20) by Wellesz EllaHungarian Theatre Museum and Institute

"Ellának olyan gyűjteménye van, amilyen senki másnak, olyan változatos, múltba nyúló archív anyag. Mindannyiunkat ő fényképezett először növendék korunkban. Általában a lépcsőházban, mert sem minket, sem Ellát nem engedték be fényképezés céljából a színpadra, s a növendékek, statiszták zsúfolt közös öltözői sem voltak fotózásra alkalmasak, ezért aztán minden képen, akár a Bánk bán-ban, akár a Falu rosszá-ban »szerepeltünk« ugyanaz, a spriccelt fal látható a hátunk mögött egy felfelé haladó rézsútos vonallal, a lépcsőkorláttal."

(Gobbi Hilda visszaemlékezése Wellesz Ellára. In: Közben...., 116. oldal)

A képen Gobbi Hilda A Hit szerepében.

Andai Ernő - Bálint Lajos: Baskircsev Mária / Nemzeti Színház, Solty Kató felvétele, 1935-01-18, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more
Gobbi Hilda maszkját készíti, Wellesz Ella, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more
Székely Júlia: Nóra leányai / Nemzeti Színház kamaraszínháza, Ismeretlen fényképész, 1938-04-28, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Dr. Rank Hilda szerepében Bazsay Lajossal (Szolga)

Madách Imre: Az ember tragédiája / Nemzeti Színház kamaraszínháza, Wellesz Ella, 1939-05-14, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Hippia szerepében a római színben Lukács Margittal (Éva), Abonyi Gézával (Ádám) és Kovács Károllyal (Lucifer)

Madách Imre: Az ember tragédiája / Nemzeti Színház Kamaraszínháza, Wellesz Ella, 1939-05-14, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Heléne szerepében a bizánci színben Lukács Margittal (Éva), Abonyi Gézával (Ádám) és Kovács Károllyal (Lucifer)

Molière: Tudós nők / Városi színház (1940-05-20) by Wellesz EllaHungarian Theatre Museum and Institute

Major Tamás édesanyja, Majorné Papp Mariska a második világháború évei alatt ifjúsági előadásokat szervezett és hozott létre. Gobbi több, akkor még fiatal, később híressé vált színésszel (pl. Várkonyi Zoltán, Apáthi Imre, Major Tamás, Olty Magda, Szeleczky Zita, Szabó Sándor, Szörényi Éva, Ujlaky László, Eőry Kató) együtt szerepelt ezekben az előadásokban. A darabok rendezését Papp Mariska fia, Major Tamás vállalta el. Molière és Shakespeare darabokat játszottak, néha ugyanazokat a darabok vitték színre, mint a Nemzeti Színházban. Gobbi önvallomása szerint nagyon sokat jelentett neki ez a színház, mivel pályája kezdetén elősegítette színésszé érését.

Major Tamás (Trissotin), Rápolthy Anna (Armande), Apáthi Imre (Vadius), Lánczy Margit (Philaminte és Gobbi Hilda (Belise)

William Shakespeare: Rómeó és Júlia / Nemzeti Színház, Bojár Sándor, 1940-05-11, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

A dajka szerepében Szeleczky Zitával (Júlia)

Hella Vuolijoki: Niskovuori asszonyok / Nemzeti Színház, Wellesz Ella, 1941-02-08, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gobbi Hilda (Márta), Tasnády Ilona (Az anya) és Jávor Pál (Arne)

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde / Nemzeti Színház (1941-09-05) by Magyar Film IrodaHungarian Theatre Museum and Institute

"Hettyey Aranka egyszer Schiller Ármány és szerelem című darabját tanította. Kiosztotta a szerepeket. Tízen voltunk, lányok. Hettyey felmérte a helyzetet: a csinosabbjára, szelídebbjére rámutatott: »Te Lujza vagy, te is Lujza vagy, te is Lujza vagy.« Az érettebbjére, az asszonyosabbra pedig rábiccentett: »Te pedig Lady leszel, te is, te is.« - Rám nem mutatott, egyedül rám nem, azt hittem, kifelejtett. Fölnyújtottam a kezem: »ugye, én is a Ladyt, tanárnő kérem?« - Elmosolyodott, és kedves, mulatságos hangján csak ennyit mondott: » No nem, fiacskám, te majd a Csongor és Tündében- ben a Mirígyet.« Ez a mondat mellbe ütött. Napokig gátlásosan járkáltam az utcán, és bizonytalan érzésekkel mentem az iskolába. A szünetekben be-beoldalogtam a W.C.-be, és hosszasan nézegettem magam a tükörben. Se a Lujzát, se a Ladyt? Hát erről a sok-sok gyönyörű szerepről örökre le kell mondanom? Kétségbeejtő volt! Akkor még nem tudtam, hogy milyen nehéz a Lujzákból Ladyvé válni, és a Ladykből még nehezebb Miriggyé!"

(Gobbi Hilda: Közben..., 36. oldal)

Gobbi Hilda Mirígy szerepében.

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde / Nemzeti Színház, Magyar Film Iroda, 1941-09-05, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Ungvári László (Berreh), Gobbi Hilda (Mirígy), Naszódy Sándor (Duzzog) és Major Tamás (Kurrah)

Henrik Ibsen: Peer Gynt (próba) / Nemzeti Színház, Bojár Sándor, 1941, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Németh Antallal és Szeleczky Zitával

Henrik Ibsen: Peer Gynt / Nemzeti Színház, Ismeretlen fényképész, 1941-05-10, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Aase szerepében Apáthi Imrével

Gobbi Hilda öltözőjében a Nemzeti Színházban az 1940-es években, Wellesz Ella, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more
Edmond Rostand: Sasfiók / Nemzeti Színház, Wellesz Ella, 1942-02-21, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gobbi Hilda (Ferenc, reichstadt-i herceg), Szörényi Éva (De Lorget Teréz)

Edmond Rostand: Sasfiók / Nemzeti Színház, Wellesz Ella, 1942-02-21, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

A Sasfiók jelmezében Apáthi Imrével, aki Sardou Szókimondó asszonyság című darabjának Napóleon-jelmezét viseli.

Jean Sarment: A 106. születésnap / Nemzeti Színház, Wellesz Ella, 1944-02-19, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

A 106 éves Céline Mamouret szerepében Rajczy Lajossal

Molière: A fösvény / Magyar Művelődés Háza (1942-04-28) by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

Ifjúsági előadásban Olty Magdával (Marianne) és Mészáros Ágival (Elize).

Gobbi Hilda szaval (1943) by Wellesz EllaHungarian Theatre Museum and Institute

A második világháború alatt: szavalóestek, ellenállási mozgalom

A háború alatt, Gobbi előadóesteket szervezett és részt vett az ellenállási mozgalomban. Miután 1942-ben betiltották az előadóesteket, legális lehetőséget keresve, a Népligetben játszották a Duda Gyuri házassága című előadást, amely Molière "Dandin György" című darabjának magyarra átültetett változata volt Major Tamás rendezésében. Az előadásokat végül a rendőrség – kommunista propagandára hivatkozva – betiltotta. 1944. március 19. után Gobbi illegalitásba kényszerült. Az illegális kommunista mozgalomban megismerkedett többek között Aczél Györggyel, Kádár Jánossal, Kállai Gyulával, Péter Gáborral, Rajk Lászlóval és Szakasits Árpáddal. Röpcédulákat gyártott és terjesztett; pecséteket, honvédségi felmentő iratokat szerzett.

Gobbi Hilda ismeretlenekkel a Vigadói estek egyikén by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

Gobbi együtt lépett fel Gábor Miklóssal, Major Tamással, Várkonyi Zoltánnal a Hont Ferenc által rendezett előadó esteken a Vigadóban; a Vasas Székház állandó szavalója volt, s maga is szervezett előadóesteket a Zeneakadémia kistermében. Ezeken az alkalmakon József Attila, Petőfi Sándor, Ady Endre, Csokonai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály verseit szavalta.

Gobbi Hilda szaval, Wellesz Ella, 1943, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more
A Szerelem című est programja (Világirodalmi ciklus III.), From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonában

Az Atyámfia farkas című est programja (Világirodalmi ciklus VI.), 1943-03-27, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

1980-ban jelent meg az "Atyámfia farkas" című album, amelyen Gobbi Hilda szaval. Az elhangzó versek között olyan szerzők művei is szerepelnek, akiknek írásai az 1940-es években tartott esteken is elhangzottak.

A röplap az Országos Széchényi Könyvtár tulajdona

Gobbi Hilda verset szaval egy gyárban (1945) by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

Gobbi Hilda közéleti tevékenysége, szerepe a világháború utáni helyreállítási munkában 

 A felszabadulás után Gobbi azonnal jelentkezett a kommunista pártba és a színügyi bizottság tagjaként aktívan részt vett a színi élet újraindításában. Segédkezett a Nemzeti Színház romjainak eltakarításában, bajba jutott pályatársait lakással, ruhával, ápolásuk megszervezésével segítette. A színház üzemi bizottságának elnökévé választották, ebben a minőségében megszervezte a Nemzeti Színház üzemi konyháját, és szerkesztette a Nemzeti Színház „faliújságját”. 

Újjáépítési kiállítás Budapesten by Wellesz EllaHungarian Theatre Museum and Institute

„…egy francot voltam hatalom! Lári-fári. Nem tagadnám le, ha így lett volna, csak nem igaz. Attól, hogy járt a szám, hogy sokat melóztam, hogy ismertem mindenkit a vezetésből, meg azok közül is, akiket a vezetés likvidált, mert még anno együtt harcoltunk, az nem jelenti azt, hogy hatalmam is lett volna. Nem is kellett, nem is akartam, nem is lettem volna rá alkalmas. Nem voltam soha vezető…”

(Szegő András: … Egy francot voltam hatalom! Találkozás Gobbi Hildával. Képes 7, 1988. március 12.)

A képen Gobbi Hilda Lukács Margit, Major Tamás, Somlay Artúr és Mészáros Ági társaságában.

A Nemzeti Színház romjainál (1945) by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

"Először néhány odatévedt emberrel kezdtük a Nemzeti Színház romjait takarítani. Ladányi Feri, Gábor Miklós, Bánki Zsuzsa, őrájuk emlékszem. Nem voltak teherautók, lovaskocsik. Stráfkocsik voltak. amikbe magunkat fogtuk be, és húztuk a romokat a város kijelölt szemétlerakó helyére."

(Gobbi Hilda: Közben...., 204. oldal)

A háttérben Ladányi Ferenc.

Várkonyi Zoltán, Major Tamás és Gobbi Hilda a Szabadság matinén a Magyar Színházban (1945-01-28) by Wellesz EllaHungarian Theatre Museum and Institute

1945. január 28-án Major Tamással és Várkonyi Zoltánnal közösen szervezték meg a kommunista Szabadság című lap matinéját, az ostrom utáni első nyilvános fellépést a Magyar Színház épületében.

A Karnyóné előadás szereplői felvonulnak az Andrássy úton (1945-05-01) by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

"....1945. május 1.! Egy részeg, ital nélküli hippifesztivál volt ez az egész nap - ma úgy érzem, minden azon az egy napon történt! Az élettől mámoros emberek vonultak, énekeltek, levették kifordított bundájukat, ollóval lenyesték hajukat, kardlapozás nélkül vonulhattak - szabadon! [...] Mi, a Nemzeti Színház tagjai, jelmezben, kifestve - azt hiszem, az utolsó el nem fogyasztott mecklenburgi ló segítségével egy ócska stráfszekéren vonultunk végig az Andrássy úton -, az áradó tömeg énekelt, bömböltek a hangszórók, akinek nem jutott más, seprűnyélre szögezett, pirosra festett inget lobogtatott."

(Gobbi Hilda: Közben..., 216-217. oldal)

A szekéren Gobbi Hilda, Somogyi Erzsi, Ungvári László, Eöry Kató, Pásztor János és Lázár Gida.

Szavalás a századik felújított mozdony átadása alkalmából, Ismeretlen fényképész, 1945, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more
Gobbi Hilda verset szaval egy gyárban, Ismeretlen fényképész, 1945, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more
Major Tamás és Gobbi Hilda a Nemzeti Színház házi színpadán megtartott ünnepségen, MAFIRT, 1945-12, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

William Shakespeare: III. Richárd / Nemzeti Színház (1947-12-13) by Wellesz EllaHungarian Theatre Museum and Institute

A Nemzeti Színház társulatában 1945 után

A háború vége után lassan visszaállt Budapesten is a színházi élet. Gobbi továbbra is a Nemzeti Színház színpadán játszott. 1949-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Ez év októberében megszervezte a társulat fiatal tagjaiból a Nemzeti Színház Stúdióját. Az 1945-ben kezdődő időszak legfontosabb szerepei a Nemzeti Színházban: Johanna (Shaw: Szent Johanna); Nyilas Misi (Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig); York hercegné (Shakespeare: III. Richárd). Gorkij: Vassza Zseleznova, Trenyov: Ljubov Jarovája, Csokonai Vitéz Mihály: Az Özvegy Karnyóné, Gorkij: Az anya című darabok címszerepei; Gertrudis (Katona József: Bánk bán); Gertrud (Shakespeare: Hamlet), Aase anyó (Ibsen: Peer Gynt). 

G.B. Shaw: Szent Johanna / Nemzeti Színház, MTI / Kálmán Béla, 1945-10-19, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Johanna szerepében

G.B. Shaw: Szent Johanna / Nemzeti Színház, MTI / Kálmán Béla, 1945-10-19, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Johanna szerepében

Johann Nepomuk Nestroy – Heltai Jenő: Lumpácius Vagabundus / Nemzeti Színház, Várkonyi László, 1946-01-17, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Fortuna szerepében Gózon Gyulával (Sztellárisz)

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig / Nemzeti Színház, MTI / Kálmán Béla, 1946-12-25, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Bozóky István (Török János) és Gobbi Hilda (Nyilas Misi)

Joseph Kesselring: Arzén és levendula / Művész Színház, MTI / Kálmán Béla, 1947-05-30, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gobbi Hilda (Abby Brewster), Gömöry Vilma (Martha Brewster) és Várkonyi Zoltán (Mortimer Brewster)

William Shakespeare: III. Richárd / Nemzeti Színház, Wellesz Ella, 1947-12-13, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Tőkés Anna (Erzsébet királyné), Sulyok Mária (Margit királyné), Gobbi Hilda (York hercegné)

Makszim Gorkij: Vássza Zseleznova / Nemzeti Színház (1949-04-29) by MTI / Kálmán BélaHungarian Theatre Museum and Institute

"Gorkij Vássza Zseleznova című darabjának a címszerepét játszottam. Nagykapitalista asszony - Gellért Endre rendezte. A színpad jobb oldalán állt a Wertheim szekrény, az íróasztal - a hatalom. A darab végén Vássza bal oldalon állva szívrohamot kap...Gellért azt kérte, hogy menjek át a jobb oldalra, a vagyonhoz, a hatalomhoz, ott haljak meg. Elindultam iszonyú fulladási rohammal küszködve és önkéntelenül odanyúltam kitűnően tervezett fekete ruhám nyakához, hogy levegőt kapjak, ösztönös mozdulattal föltéptem a kapcsokat. Ettől elszakadt a nyakamon levő »igazgyöngylánc«, amit valahogy úgy fűzött fel a varroda, hogy nem egyszerre hullottak le a gyöngyszemek, hanem ahogy mentem, egyenként koppantak a padlón. Utána Gellért megkérdezte: - Ez tudatos volt? - Nem - feleltem -, véletlen. - Tartsuk meg."

(Gobbi Hilda: Közben..., 53. oldal)

Vássza Zseleznova szerepében Makláry Zoltánnal (Szergej Petrovics)

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde / Nemzeti Színház, MTI / Kálmán Béla és Várkonyi László, 1946-09-27, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gábor Miklós (Duzzog), Bozóky István (Berreh), Pásztor János (Kurrah) és Gobbi Hilda (Mirígy)

William Shakespeare: Hamlet / Nemzeti Színház, MTI / Wellesz Ella és Farkas Tamás, 1952-01-27, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gertrud szerepében

William Shakespeare: Hamlet / Nemzeti Színház, MTI / Wellesz Ella és Farkas Tamás, 1952-01-27, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Ungvári László (Hamlet) és Gobbi Hilda (Gertrud)

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde / Nemzeti Színház, Wellesz Ella, 1952-10-25, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Mirígy szerepében

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde / Nemzeti Színház, MTI / Farkas Tamás, 1952-10-25, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Sinkovits Imre (Kurrah), Horkai János (Duzzog), Gobbi Hilda (Mirígy) és Pásztor János (Berreh)

Katona József: Bánk bán / Nemzeti Színház (1951-05-30) by MTI / Farkas TamásHungarian Theatre Museum and Institute

"Gobbi Hilda Gertrudisa egyszerre hangsúlyozza a ravasz, óvatos kerítőnőt és a hatalomvágytól megszállott gőgös, kegyetlen asszonyt. Rideg, kemény, szívtelen, de minden uralkodói fenség nélkül való. Különösen bukása pillanatában, amikor halálra sebzetten fetreng és naturalizmusa tévedő túlzással tekergőzik hasztalanul igyekezve visszadolgozni magát a trónszékbe. Mindenből kevesebb több lett volna."

(Kárpáti Aurélt idézi Gobbi Hilda: Közben..., 63-64. oldal)

Gertrudis szerepében Kállai Ferenccel (Ottó)

G.B. Shaw: Pygmalion / Nemzeti Színház, Farkas Tamás, 1953-03-06, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Básti Lajos (Higgins), Balázs Samu (Pickering), Mészáros Ági (Lizi) és Gobbi Hilda (Pearce-né)

Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak / Nemzeti Színház, Farkas Tamás, 1953-05-22, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Karnyóné szerepében Tarsoly Elemérrel (Tipptopp)

Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak / Nemzeti Színház, Farkas Tamás, 1953-05-22, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gobbi Hilda (Karnyóné) és Sinkovits Imre (Lipitlotty)

Makszim Gorkij–Kolozsvári András: Az anya, Várkonyi László, 1955-06-15, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Az anya szerepében Sinkovits Imrével (Pável)

Gáli József: Szabadsághegy / József Attila Színház, MTI / Tormai Andor, 1956-10-06, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

1956-ban a József Attila Színházban vendégként eljátszotta a Mama szerepét Gáli József Szabadsághegy című – a Rákosi-féle személyi kultusz bűneivel szembenéző – darabjában.
Ebben az évben szakított a kommunista párttal.

Jean Racine: Phaedra / Nemzeti Színház, MTI / Keleti Éva, 1957-03-30, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Oinone szerepében Tőkés Annával (Phaedra)

Henrik Ibsen: Peer Gynt / Nemzeti Színház, Wellesz Ella, 1958-02-21, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Aase szerepében Törőcsik Marival (Solvejg)

Henrik Ibsen: Peer Gynt / Nemzeti Színház, Wellesz Ella, 1958-02-21, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Aase szerepében Ladányi Ferenccel

A Szabó család szereplői (1961) by Szalay ZoltánHungarian Theatre Museum and Institute

A Szabó család

Gobbi Hilda 1959-től haláláig nagy sikerrel alakította a Magyar Rádió Szabó család című hangjátékában Szabó néni szerepét. A rádiós szappanopera 48 éven át volt hallható a Kossuth Rádióban, 2500 rész készült. 

A Szabó család 1961-ben
Elöl: Lőte Attila (Halász Feri), Vörösmarty Lili (Icu). Középen: Gobbi Hilda (Szabó néni), Szabó Ernő (Szabó bácsi). Hátul: Garics János (Laci), Sütő Irén (Angéla), Balogh Erzsi (Irén), Benkő Gyula (Bandi)

A Szabó család szereplői, Varga Zoltán, 1969, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Az 500. adás alkalmából készült jubileumi csoportkép. Elöl: Petrik József (Ferkó),
középen: Gobbi Hilda (Szabó néni) és Rajz János (Szabó bácsi), hátul: Balogh Erzsi (Irén), Benkő Gyula (Bandi), Mednyánszky Ági (Icu), Zenthe Ferenc (Kárpáthy Zoltán), Sütő Irén (Angéla), Garics János (Laci)

Szomory Dezső: II. József / József Attila Színház (1964-01-26) by MTI / Tormai AndorHungarian Theatre Museum and Institute

József Attila Színház (1959-1970)

1959-ben megromlott a kapcsolata a Nemzeti Színház vezetésével, és a József Attila Színházhoz szerződött, ahol könnyed és fajsúlyos szerepeket egyaránt játszott:  Akulina Ivanovna (Gorkij: Kispolgárok), Hornné, a rablóbanda vezére (Kästner–Sós György: Az eltűnt miniatűr), Amanda Wingfield (Tennessee Williams: Üvegfigurák), Aurélie (Giraudoux: Párizs bolondja), Miss Marple (Agatha Christie: Gyilkosság a paplakban). 

François Villon–Szécsi Lajos: Én, Francois Villon! / Irodalmi Színpad (1961-05-20) by MTI / Keleti ÉvaHungarian Theatre Museum and Institute

Susanne, a hajdan szép banya szerepében Sinkovits Imrével (Villon)

Szomory Dezső: II. József / József Attila Színház (1964-01-26) by MTI / Tormai AndorHungarian Theatre Museum and Institute

"Soha nem felejthetem, hogy - »korabeli sajtó« minőségemben - láttam, 1964 őszén Szomory Dezső II. József császárját a József Attila Színházban. [...] A Szomory darabban Gobbi Chanclos grófnőt alakította, a császár ironikus könnyedséggel kezelt »gazdasszonyát«. Ahogy partnerének, a Józsefet játszó Darvas Ivánnak, úgy neki is kirobbanó nagy sikere volt. Néhány évi (félig) kallódás után, úgy tűnik ezzel a szereppel »talált haza« a neki való, igazi színészetbe."

(Antal Gábor: Szubjektív jegyzetek Gobbi Hilda könyvéről. Színház, 1983. 48. oldal)

Darvas Iván (II. József) és Gobbi Hilda (Chanclos grófnő)

Jean Giraudoux: Párizs bolondja / József Attila Színház (1966-02-12) by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

Aurélie szerepében

Tennessee Williams: Üvegfigurák / József Attila Színház (1963-04-20) by Wellesz EllaHungarian Theatre Museum and Institute

"Gobbi Hilda az anya szerepében a jelent és az emlékezést játssza el, kegyetlen hitelességgel, éles cezúrát húzva a szépre festett múlt lírája és a jelen harsány kíméletlensége között. Jóllehet az utóbbinál egy árnyalattal lágyabb lehetne, alakítása kitűnő, s hiteles rajza a figurának.

(Demeter Imre: Üvegfigurák - a József Attila Színházban. Film Színház Muzsika, 1963/17.sz. 6-7. oldal)

Amanda Wingfield szerepében Bodrogi Gyulával (Tom Wingfield)

Charles Dickens: Copperfield Dávid / Bartók Gyermekszínház, MTI / Keleti Éva, 1966-10-04, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gobbi Hilda (Tretwood) és Törőcsik Mari (Dávid)

Berkesi András: Thomson kapitány / József Attila Színház, MTI / Tomai Andor, 1968-09-21, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Dorottya nővér szerepében Kaló Flóriánnal (Dr. Telsinszky Péter)

Agatha Christie: Gyilkosság a paplakban / József Attila Színház, MTI / Tormai Andor, 1968-02-03, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Mádi Szabó Gábor (George Clement, lelkész) és Gobbi Hilda (Miss Marple)

Madách Imre-Keresztury Dezső: Csák végnapjai / Nemzeti Színház (1971-10-29) by MTI / Keleti ÉvaHungarian Theatre Museum and Institute

Újra a Nemzeti Színházban

1970-ben Gobbi otthagyta a József Attila Színházat és ismét a Nemzeti Színházhoz szerződött. Fontosabb szerepei:

Margit (Madách Imre–Keresztury Dezső: Csák végnapjai), Celestina (De Rojas: Celestina), Orsolya, lacikonyhás asszony (Johnson: Bertalannapi vásár), Chorus (Bornemisza Péter: Magyar Elektra), Özvegy Huber Evermódné (Füst Milán: Boldogtalanok).

Franz Grillparzer: Medea / Nemzeti Színház (1972-11-10) by MTI / Keleti ÉvaHungarian Theatre Museum and Institute

„Nekem a Nemzeti sohasem egy színház volt a többi közül. Nekem a Nemzeti ’a’ színház, SZÍNHÁZ – csupa nagybetűvel. Az Akadémia elvégzése után azonnal odakerültem és hosszú évekig a Nemzeti volt a családom, az otthonom, az életem. Amikor máshova szerződtem, úgy éreztem, ott maradt életem egy darabja.”

Gobbi Hilda (Gora) és Kohut Magda (Medea)

Madách Imre-Keresztury Dezső: Csák végnapjai / Nemzeti Színház, MTI / Keleti Éva, 1971-10-29, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Madaras József (Miklós), Gobbi Hilda (Margit) és Szersén Gyula (Dávid)

Makszim Gorkij: Jegor Bulicsov és a többiek / Nemzeti Színház, MTI / Keleti Éva, 1974-10-19, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gobbi Hilda (Melanyija apátnő) és Básti Lajos (Jegor Bulicsov)

Bornemisza Péter: Magyar Elektra / Nemzeti Színház, Fejes László, 1975-11-27, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Próbán Major Tamással

Bornemisza Péter: Magyar Elektra / Nemzeti Színház, MTI / Keleti Éva, 1975-11-27, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Chorus szerepében Törőcsik Marival (Elektra)

Örkény István: Pisti a vérzivatarban / Pesti Színház, Ismeretlen fényképész, 1979-01-20, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

1979-ben a Pesti Színházban vendégként eljátszotta Rizit Örkény István "Pisti a vérzivatarban" című művének ősbemutatóján.
Partnerei: Szombathy Gyula, Tordy Géza, Balázs Péter és Garas Dezső

William Shakespeare: IV. Henrik, I. rész / Nemzeti Színház, MTI / Benkő Imre, 1980-12-04, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gobbi Hilda Sürge asszony szerepében. Partnerei: Sinkó László (Peto), Cserhalmi György (Harry), Benedek Miklós (Poins), Helyey László (Gadshill) és Kállai Ferenc (Sir John Falstaff)

Ben Johnson: Bertalannapi vásár / Nemzeti Színház, MTI / Keleti Éva, 1975-05-28, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Szacsvay László (Mutuj, csapos) és Gobbi Hilda (Orsolya, lacikonyhás asszony)

Füst Milán: Boldogtalanok / Nemzeti Színház, MTI / Benkő Imre, 1982-02-19, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Özvegy Huber Evermódné szerepében Szirtes Ágival (Vilma)

John Ford: Kár, hogy kurva / Katona József Színház (1984-02-24) by MTI / Tóth István CsabaHungarian Theatre Museum and Institute

Katona József Színház (1982-1988)

1982-ben alakult meg a Katona József Színház Székely Gábor és Zsámbéki Gábor vezetésével. A társulat magját a Nemzeti Színház fiatal művészei alkották, akikhez olyan idősebb színészek is csatlakoztak, mint Gobbi Hilda, Gelley Kornél, Major Tamás és Sarlai Imre, akik támogatták az új színház progresszív törekvéseit. 

A Katona József Színház társulata (1983) by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

Schwajda György: Szent család / Katona József Színház (1983-05-13) by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

"A szerepen belüli szerepnek, amit az öregasszony önmagának és a világnak alakít, pontos partitúrája van: követhető fejlődésrajz egymást maró szenvedélyeiről. Két őserő munkál benne: kapzsisága és anyasága. Ha csupán olvasnánk e történetet, könnyen vádolhatnánk az írót blaszfémiával: mintha csak az anyaság oltárát akarná lerombolni azzal, hogy épp ebben az alakban mutatja fel az önzés archetípusát. De Gobbi játékát a Nagy László-i »káromkodásból katedrálist« gesztusa élteti: áldott blaszfémia lesz az övé, mert az emberben lakozó jóról és rosszról nem úgy vall, mint két végletről, hanem mint gyötrelmes kálváriáról, amit hősnőjének végig kell járnia."

(Pályi András: Áldott blaszfémia. Színház, 1983. 35.)

Gobbi Hilda az anya szerepében Hollósi Frigyessel (Az öcsi)

Schwajda György: Szent család / Katona József Színház, Ismeretlen fényképész, 1983-05-13, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Az anya szerepében Molnár Piroskával (A kislányom)

John Ford: Kár, hogy kurva / Katona József Színház, MTI / Tóth István Csaba, 1984-02-24, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Udvaros Dorottya (Annabella) és Gobbi Hilda (Putana)

F.M. Dosztojevszkij - Forgách András: A játékos / Katona József Színház, Szilágyi Lenke, 1985-03-29, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gobbi Hilda a Nagymama szerepét próbálja
Papp Zoltánnal (Főpincér), Tarján Péterrel (Pincér), Varga Zoltánnal (Fokics) és Bán Jánossal (Játékos)

Sławomir Mrożek: Tangó / Pesti Színház, Ismeretlen fényképész, 1985-01-13, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gobbi Hilda Eugénia szerepében

Sławomir Mrożek: Tangó / Pesti Színház, Ismeretlen fényképész, 1985-01-13, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Eugénia szerepében civilben a szereplőkkel:
Darvas Iván (Stomil), Gobbi Hilda (Eugénia), Páger Antal (Eugéniusz), Ruttkai Éva (Eleonóra), Szilágyi Tibor (Edek), Eszenyi Enikő (Ala) és Gálffi László (Artúr)

Elias Canetti: Esküvő / Katona József Színház, Ismeretlen fényképész, 1988-02-19, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gilz, háztulajdonos szerepében Szalay Krisztinával (Toni)

Spiró György: Csirkefej, plakát / Katona József Színház (1986) by Ismeretlen (?)Hungarian Theatre Museum and Institute

Az utolsó nagy szerep: Csirkefej

A Csirkefej című drámát 1985-ben írta Spiró György. A történet hétköznapi környezetben, egy külvárosi lakóházban játszódik, ahol megölnek egy öregasszonyt, miután macskájával is végeztek. A darab megírása Székely Gábor inspirációjára történt, a szerző bevallottan Gobbi Hildának szánta a női főszerepet. A darab ősbemutatója 1986. október 27-én volt a Katona József Színházban. Az előadás rendezője Zsámbéki Gábor volt, a díszletet Khell Csörsz, a jelmezeket Füzy Sára tervezte. Az előadás további szereplői voltak: Bodnár Erika, Csomós Mari, Eperjes Károly, Papp Zoltán, Ronyecz Mária, Szalai Krisztina, Újlaki Dénes, Vajda László, Vajdai Vilmos, Varga Zoltán és Zsíros Ágnes. 1989-ben felújították a darabot, de Gobbi Hilda már nem játszhatta el a Vénasszony szerepét, helyét Törőcsik Mari vette át.

Spiró György: Csirkefej / Katona József Színház (1986-10-17) by Ikládi LászlóHungarian Theatre Museum and Institute

"A Vénasszony alakját Gobbi Hilda mély belső megértéssel kelti életre. Ez a megértés azonban nem az elfogultság és elfogódottság, hanem a tárgyilagosság irányába hat. Vénasszonya minden rezdülésében hiteles, élő, s bár a játékmód tárgyilagossága a szélsőségek, a sokszínűség visszafogását eredményezi, ez az alak mégis rendkívül árnyalt és összetett: egyidejűleg jellemző rá szigor és elesettség, határozottság és gyámoltalanság. Gobbi Hilda játékában az alak sorsában képviselt tragikum komor, de nem megható, megdöbbentő, de nem megindító. Bonyolult, összetett érzés- és élménykomplexum övezi a Vénasszony színpadi megformálását."

(P. Müller Péter: A tragikum iróniája. A Csirkefej a Katona József Színházban. Színház, 1987/1. 4. oldal)

Spiró György: Csirkefej / Katona József Színház, Ismeretlen fényképész, 1986-10-17, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

Gobbi Hilda (Vénasszony) és Papp Zoltán (Tanár)

A felvételen szereplő partnerei: Varga Zoltán (Srác) és Vajdai Vilmos (Haver)

Gobbi Hilda az Ódry Otthonban by Ismeretlen fényképészHungarian Theatre Museum and Institute

Gobbi, az otthonalapító

Gobbi Hilda küldetésének érezte, hogy segítse a színész társadalom rászoruló tagjait. Ennek az elhivatottságnak a jegyében alapította meg a Horváth Árpád Kollégiumot a fiatal színész hallgatók lakhelyéül, valamint a Jászai Mari és az Ódry Árpád Színészotthonokat az idős színészek számára. 

A Horváth Árpád Színészkollégium kapujában, Ismeretlen fényképész, 1947, From the collection of: Hungarian Theatre Museum and Institute
Show lessRead more

1947. március 9-én a népi kollégiumok mintájára hozta létre Gobbi a vidéki színinövendékek számára a Horváth Árpád Színészkollégiumot a Vilma királyné út (ma Városligeti fasor) 26. szám alatt.